Aanvullende diensten

Douane afhandeling

De douane afhandeling kunnen wij ook regelen. Denk hierbij aan import- en exportaangiftes en fiscale vertegenwoordiging. Ook voor particuliere verschepingen kunnen wij de import- en exportaangiftes doen, inclusief verhuizingen.

Waivers

Voor vele Afrikaanse landen is het verplicht voor vertrek van de goederen uit het land van herkomst, een waiver te hebben. Op deze manier kunnen de autoriteiten al tijdig beschikken over informatie welke lading het land gaat binnenkomen. Een waiver wordt ook wel (Electronic) Cargo Tracking Note ([E]CTN) genoemd of in de Franstalige landen Bordereau de Suivi des Cargaisons of Bordereau Electronique de Suivi des Cargaisons (BSC of BESC). Benamingen zoals CNCA, CEE, FERI en BIETC komen ook voor. Wij kunnen waivers, wanneer verplicht, voor u aanvragen. Lees hier meer over waivers.

Op- en overslag

Wij maken gebruik van een gerenommeerde (douane)loods waar wij naast onze eigen geconsolideerde containers, ook uw containers kunnen laden of lossen, als overslagpunt wanneer u zelf niet beschikt over voldoende opslagruimte.

Wij kunnen desgewenst uw goederen sorteren en op pallets zetten alvorens deze verscheept of afgeleverd worden.

Multimodaal transport

Het vervoer van containers, stukgoed en deelladingen over de weg, spoor of over de binnenwateren kunnen wij tevens voor u verzorgen. Beïnvloeding van oorzaken van buitenaf, zoals vertraging op het wegennet of op een terminal, hebben wij niet altijd in de hand, maar bij vertraging houden wij u op de hoogte.

Wanneer er een vrachtwagen met kraan nodig is om de container op de grond neer te zetten, dan is dat ook mogelijk.

Goederentransportverzekeringen

Vervoerders zijn beperkt aansprakelijk en standaard zijn uw goederen bij transport niet automatisch verzekerd. Vervoerders hebben weliswaar een aansprakelijkheidsverzekering, echter keert deze alleen uit wanneer de vervoerder ook daadwerkelijk aansprakelijk is. Daar komt bij dat een verzekering dan een gelimiteerde schadevergoeding uitkeert per kilo of collo, wat vrijwel nooit de waarde van de goederen dekt.

Om te voorkomen dat uw goederen onverhoopt schade oplopen en de vervoerder zich beroept op de beperkte aansprakelijkheid, raden wij in bepaalde situaties een goederentransportverzekering aan. Het is verstandig de verzekering af te stemmen op de gehanteerde Incoterms. Wij bespreken met u de risico’s en adviseren wij u in de keuze om, en zo ja, welke verzekering af te sluiten.

Gasmetingen en ontgassen

Steeds meer wordt er gebruik gemaakt van bepaalde middelen ter bestrijding van ongedierte in de lading. Diverse middelen zijn inmiddels bij wet verboden, zoals methylbromide, echter zijn er nog vele andere middelen in gebruik. Een verhoogde concentratie van gas of juist het gebrek aan voldoende zuurstof hoeft niet veroorzaakt te worden door een dergelijk bestrijdingsmiddel, maar kan ook heel eenvoudig ontstaan door nieuwe producten, denk maar aan lijmlucht of rubber. De veiligheid van uw medewerkers staat voorop en worden is steeds meer gasmetingen uitgevoerd alvorens de container wordt geopend. Bij een fysieke controle van de douane bij opening van de container is dit zelfs verplicht. De controle kan zowel in de Rotterdamse haven als op uw locatie.

Wegen van containers

Sinds 1 juli 2016 is de nieuwe IMO SOLAS VGM (Safety Of Life At Sea – Verified Gross Mass) regelgeving in werking getreden. In het kort komt het erop neer dat elke container welke aan boord van een zeeschip geladen wordt, daarvoor gewogen moet zijn of dat de samenstelling en weging van de lading door een ISO of AEO gecertificeerd bedrijf is geverifieerd.

Achtergrond is diverse incidenten met, voornamelijk kleinere, containerschepen waarbij een opeenstapeling van incorrecte gewichtsopgaven, hebben geresulteerd in het omvallen van stapels containers aan dek tijdens slecht weer, tot aan het kapseizen van een heel schip. De nieuwe regelgeving legt banden aan deze incorrecte opgaven en is primair bedoeld ter verbetering van de veiligheid van schepen, haar bemanning en lading.

De verscheper genoemd op de Bill of Lading is verantwoordelijk voor het verifiëren van het gewicht. Veelal zijn bedrijven niet ISO of AEO gecertificeerd en is het wegen van de container na belading de enige en meest betrouwbare methode om te voldoen aan deze regelgeving. Zonder tijdig “VGM-certificaat” mag de container niet verscheept worden. Door rederijen worden geen uitzonderingen gemaakt. Containers kunnen onderweg van de exporteur naar de haven worden gewogen. Wij dragen zorg voor het opgeven van de VGM details aan de reder.